Historia 

Sławomir Król
Kategoria:
dostępność

Publiczna Szkoła Podstawowa w Machowej rozpoczęła swoją działalność w 1924 roku. Do tego czasu dzieci z Machowej uczęszczały do tzw. "ochronki" w sąsiedniej wsi Żdżary, gdzie uczyły siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Nauka trwała tylko 4 lata. Gdy nie było jeszcze szkoły lepiej sytuowani chłopi sprowadzali nauczycieli z miasta, którzy uczyli ich dzieci czytania, pisania i rachunków.                                       

W latach 1924 - 1939 szkoła w Machowej była Jednoklasową Publiczną Szkołą Powszechną, a miejscowość należała początkowo do pow. Pilzno, później pow. Ropczyce. Siedzibą był obecny budynek tzw. "starej" szkoły. Z opowiadań starszych ludzi wiemy, że budynek szkoły z 1924 roku, to przeniesiona karczma z dóbr Księżnej Sanguszkowej. Składał się on z jednej sali lekcyjnej i mieszkania dla nauczyciela. W pierwszych latach w szkole pracowali: - od 1924 roku do 1 września 1939 roku nauczycielki: Cichowska, Gawrońska Zasadzka - Kasprzykowska Zofia " ks. Ciszek Jan, - w latach 1940- 1944 nauczyciele: Janicki Zygmunt, Milas Klara. Kierownik szkoły Janicki Zygmunt w okresie okupacji hitlerowskiej był żołnierzem Armii Krajowej i dowodził Placówką "Pocisk" Pilzno III w stopniu podporucznika- pseudonim "Ząbek". Walczył podczas akcji "Burza" w Gołęczynie, gdzie zginął 20.08.1944 roku osłaniając odwrót sztabu Zgrupowania. Spoczywa na cmentarzu w Pilźnie. Po II wojnie światowej - od 1945 roku naukę w szkole organizowała kierownik Janina Perich. Drewniany budynek tzw. "nowej" szkoły w 1950 roku w odległości ok. 300 m od "starej" wybudowali sami mieszkańcy wsi z inicjatywy sołtysa Franciszka Świerczka.

W budynku tym wydzielono trzy pomieszczenia, które od swojej wielkości uzyskały nazwy: klasa "duża", klasa "środkowa" i klasa "mała". Nauka odbywała się równocześnie w "nowej" i "starej" szkole. W 1965 roku dobudowano do "nowej" szkoły murowaną czwartą salę - co wiązało się z reformą systemu oświaty, która wydłużała obowiązek szkolny do lat ośmiu. Nauczyciele w czasie 5-cio minutowych prze przemieszczali się między szkołami, aby zdążyć na kolejne lekcje. W roku 1972 Janina Perich odeszła na emeryturę, a nowym kierownikiem szkoły został Stanisław Stec. Pełnił tę funkcję do 1973 roku. Dla dzieci w wieku przedszkolnym w 1980 roku wprowadzono klasę "O". Od I września 1973 roku, kiedy powstały Gminne Szkoły Zbiorcze w szkole w Machowej nauka odbywała się tylko w klasach od I - IV /przejściowo od I do III!. Funkcję kierownika szkoły pełniła Zofia Kałużyńska. Pozostałe dzieci klas starszych zmuszone były kontynuować naukę w sąsiednich szkołach w Pilźnie i w Żdżarach. Spotkało się to Z powszechnym niezadowoleniem wszystkich mieszkańców wsi. Mieszkańcy protestowali nie godząc się na ten stan rzeczy - we własnym zakresie wyremontowali "starą" szkołę, co w 1981 roku pozwoliło na przywrócenie edukacji w pełnym zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej. Wówczas dyrektorem szkoły od I września 1981 roku była Maria Ziaja. Mieszkańcy wsi płacąc przez szereg lat składki na Fundusz Budowy Szkół, wystąpili więc z inicjatywą budowy szkoły w Machowej - licząc na poparcie władz oświatowych i lokalnych. Zakupili działkę jesienią 1988 roku i część materiałów budowlanych. Za początek budowy szkoły można przyjąć jesień 1990 roku. Wykonano wtedy wykopy pod fundamenty. Stan starych obiektów ogrzewanych piecami kaflowymi pogarszał się. Występowało zagrożenie pożarowe, brak było bieżącej wody, zaplecza sanitarnego. Mieszkańcy bezustannie ponawiali prośbę o kontynuację budowy. Latami nie dawało to żadnych rezultatów - podczas, gdy w sąsiednich miejscowościach powstawały nowe obiekty szkolne. Po wielu latach zdeterminowania, na czele z sołtysem Piotrem Rolnickim rozpoczęli akcje protestacyjne, organizując pikiety, blokady dróg. Angażowali prasę, radio i telewizję do poparcia ich słusznych żądań i oczekiwań. W 2000 roku władze gminne rozpoczęły budowę szkoły doprowadzając ją do stanu surowego. Przewidywano, że otwarcie nowego obiektu nastąpi 1 września 2001 roku. Było to konieczne z tego powodu, że od I września 1999 roku działał zreformowany system edukacji, wprowadzający gimnazja jako II etap kształcenia podstawowego. W klasach starych budynków było coraz chłodniej zimą, dzieci nic miały szatni " do ubikacji wychodziły na dwór bez względu na pogodę. Pomimo tych fatalnych warunków przez wszystkie lata nauczyciele dokładali wszelkich starań, by uczniowie kończący szkołę w Machowej posiedli dostateczny zasób wiedzy pozwalający kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych. Szkoła może poszczycić się wieloma absolwentami, którzy ukończyli szkoły zawodowe, średnie i wyższe. Absolwenci chętnie pomagają szkole: sponsorują wycieczki, konkursy, wykonują bezinteresownie remonty i kupują potrzebne pomoce szkolne dla uczniów. Szkoła otrzymała dzięki byłej uczennicy 2 nowe komputery. Organizowanie konkursów, wycieczek, spotkań z uczniami innych szkół pozwalało na poznanie przez uczniów nowoczesnych pomocy naukowych, właściwie wyposażonych klaso pracowni i normalnych warunków socjalnych, których brakowało w Machowej. Uczniowie nie posiadali też boiska sportowego ani sali gimnastycznej. Przez wiele lat w czasie zimy lekcje wychowania fizycznego odbywały się w klasach. Dzięki pomocy rodziców w ostatnich latach "salę gimnastyczną" urządzono w budynku OSP, gdzie nadal też nie było właściwych warunków socjalnych. Skromny drewniany budynek szkoły służył jednak zawsze mieszkańcom wsi jako miejsce spotkań i zebrań wiejskich. Pracowały tu przez lata również komisje wyborcze. Szkołę odwiedzali inspektorzy oświaty, przedstawiciele władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich, posłowie do sejmu, lecz poza stwierdzeniami, że pilnie potrzebna jest szkoła, zebrania z mieszkańcami Wsi kończyły się tylko obietnicami. To, że dzieci mimo wszystko mogły w miarę bezpiecznie przebywać w szkole w dużej mierze mogą zawdzięczać rodzicom. Wielokrotnie w ramach czynów społecznych wykonywali oni wiele prac remontowych takich jak: malowanie ścian, podłóg, naprawa okien, drzwi, wyrównywanie boiska, budowa ogrodzenia szkoły itp.

Władze lokalne i oświatowe stale nie miały pieniędzy na budowę szkoły w Machowej. Jesienią 2002 roku odbyły się wybory samorządowe. Machowianie oddali swoje głosy na Józefa Chmurę, który w swoim programie wyborczym jako cel postawił zakończenie budowy szkoły w Machowej. Od I września 2003 roku połączono Publiczną Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum w Zespół Szkół. Pierwszym dyrektorem w nowej szkole została wyłoniona drogą konkursu mgr Krystyna Niemiec. Budynek Zespołu Szkół został oddany do użytku w roku szkolnym 2003/2004.

Kopiowanie, pobieranie, przetwarzanie zakazane bez zgody autora
Author: Sławomir KrólEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.